Laitossuunnittelu

Sähkö- ja automaatiosuunnittelu


Prosessisuunnittelu


Turvallisuussuunnittelu


Laitossuunnittelu

Sähkö- ja automaatiosuunnittelu


Prosessisuunnittelu


Turvallisuussuunnittelu

Sähkö- ja automaatiosuunnittelu

 • Esiselvitykset ja esisuunnittelut
 • Toteutussuunnittelu
 • Projektin hallinta ja alihankintayhteydet
 • Hankintamäärittelyt, -kyselyt ja tekniset vertailut
 • Toimituksen edistymisen valvonta
 • Asennus- ja työmaavalvonnat
 • Käyttöönotto ja koulutus

Toiminta alueet

 • Kemian- ja petrokemianteollisuus
 • Metsäteollisuus
 • Voimalaitosteollisuus
 • Teknologiateollisuus

Työkalut

 • AutoCAD, MicroStation ja MS-office ohjelmisto

Sähkösuunnittelu

 • Sähkönjakelu: muuntamot, pääkeskukset, moottorikeskukset
 • Prosessisähköistys: sähköistyksen kenttäsuunnittelu (perinteinen IO, profibus PA),
  EX-tilojen sähkösuunnittelu, turvapiirien suunnittelu, teollisuuden rakennussähkösuunnittelu, asennusvalvonnat ja käyttöönotot

Automaatiosuunnittelu

Instrumentoinnin kenttäsuunnittelu

 • Perinteinen IO ja Profibus DP
 • Ex-piirien suunnittelu
 • Turvapiirien suunnittelu
 • Asennusvalvonnat ja käyttöönotot

Automaatiojärjestelmät ja sovellussuunnittelu

 • Valmet automaatiojärjestelmät Damatic Classic – DNA
 • Toiminta-, logiikka- ja lukituskaavioiden suunnittelu
 • Piirikohtaisten toimintakaavioiden suunnittelu
 • FAT-testit ja käyttöönotot

Laitossuunnittelu

 • Esiselvitykset ja esisuunnittelut
 • Toteutussuunnittelu
 • Projektin hallinta ja alihankintayhteydet
 • Hankintamäärittelyt, -kyselyt ja tekniset vertailut
 • Toimituksen edistymisen valvonta
 • Asennus- ja työmaavalvonnat
 • Koulutus

Laitos- ja konesuunnittelu

 • 3D-suunnittelu
 • Layout-suunnittelu
 • Putkistosuunnittelu
 • Mekaniikkasuunnittelu
 • Säiliöt ja tornit
 • Hoitotasot, nostokiskot, teräsrakenteet
 • Asennusvalvonta
 • Kustannusarvio, investointiesitykset
 • Esisuunnittelu
 • Työmaapalvelut
 • Turvallistaminen
 • Lupasuunnittelu
 • Koulutus

Työkalut

 • AutoCAD
 • Auto CAD Plant 3D
 • MicroStation
 • Vertex 2D/3D
 • PDS 3D
 • E3D
 • PDMS 3D
 • Inventor 3D

Prosessisuunnittelu

 • Prosessien ideointi ja vertailut
 • Dynaaminen mallinnus
 • Taselaskenta
 • Käyttöhyödykejärjestelmät
 • Prosessien määrittelyt ja materiaalivalinnat
 • Prosessien turvatarkastelut
  – Atex-tilaluokitukset
  – Räjähdyssuojausasiakirjat
  – Riskianalyysit ja vaaranarvioinnit
 • PI-kaaviot
 • Toimintakuvaukset
 • Käyttöönotto
 • Koulutus

Toiminta-alueet

 • Kemianteollisuus
 • Metsäteollisuus
 • Elintarviketeollisuus
 • Voimalaitokset
 • Petrokemianteollisuus

Työkalut

 • AutoCAD
 • MicroStation
 • AutoCAD P&ID
 • MS-Office ohjelmisto
 • Tilojen ja prosessien turvatarkastelut
  -ATEX-tilaluokitukset
  -Räjähdyssuojausasiakirjat ja ATEX-koulutus
  -Riskianalyysit, esim. Hazop-poikkeamatarkastelut

ATEX-palvelumme perustuvat kattavaan riskien arviointiin, jonka pohjalta laaditaan tilaluokitussuunnitelma ja räjähdyssuojausasiakirja. Riskien arviointia ja räjähdyssuojausasiakirjaa tulee ylläpitää sekä päivittää, jos työskentelytilaa, työvälineitä tai työjärjestelyjä muutetaan olennaisesti.
Otamme huomioon kohdekohtaiset toiminnan aiheuttamat erityispiirteet tilaluokituksia arvioidessamme.

Yhteystiedot