Tietosuojaseloste

Haluamme tällä julkaisulla tiedottaa tavastamme kerätä ja käyttää henkilötietoja, jotka tietoomme on annettu. tspe.fi -verkkosivusto on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa tietojen käsittelyyn. Tässä julkaisussa on myös tiedot siitä, kenen puoleen asiakkaamme voivat kääntyä, mikäli heillä on kysymyksiä asiaan liittyen.

1. Rekisterin pitäjä
Sivuston henkilötietojen keräämisestä, käsittelemisestä ja käytöstä vastaa TSP Engineering Oy

Postiosoite: Sepänkatu 7, 45130 Kouvola (Y-tunnus: 2739531-3)

Sähköposti: info@tspe.fi

Voit pyytää tietoa itseäsi koskevista tiedoista, jotka olemme tallentaneet. Sinulla on myös oikeus oikaista, estää ja poistaa näitä tietoja. Ota näissä asioissa yhteyttä käyttämällä yllä olevia yhteystietoja.

2. Henkilötietojen kerääminen
Keräämme henkilötietoja seuraaviin rekistereihin:

2.1. Asiakasrekisteri
Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot:
nimi
osoite
sähköpostiosoite
puhelinnumero

Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot:
mm. tilatut työt ja niiden hintatiedot
toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite

Tietojen lähde on käyttäjä itse.

3. Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja käyttö
Keräämme, tallennamme ja käsittelemme asiakkaidemme tietoja koko ostoprosessin ajan toimintamme ja palveluidemme kehittämiseksi ja omien markkinointitarkoitustemme (lisätietoja on kohdassa 3.1.)vuoksi sekä rikosten ja petosten estämiseksi. Luovutamme henkilötietoja ulkopuolisille tahoille ainoastaan siinä tapauksessa, että laki sen sallii, esimerkiksi sopimuksen toteuttamis- tai markkinointitarkoituksessa, laskutuksen vuoksi tai jos asiakas on antanut siihen etukäteen suostumuksensa. Tilauksen toteuttamiseksi ulkopuoliset palveluntarjoajat (esim. Posti ja pankit) saavat meiltä ainoastaan ne tiedot, jotka ovat välttämättömiä tilauksen ja sopimuksen toteuttamiseksi. Palveluntarjoajamme saavat käyttää näin luovutettuja tietoja pelkästään tehtäviensä suorittamiseen.

3.1. Tietojen käyttö mainostamistarkoituksiin
Käytämme tietojasi tspe.fi -mainostamistarkoituksiin vain asiakkaan antamalla luvalla.

Voit kieltää milloin tahansa henkilötietojesi käyttämisen mainostarkoituksiin tai yksittäisiin toimenpiteisiin ilman, että tästä aiheutuisi muita kuin perushintojen mukaisia välityskuluja. Tähän riittää tekstimuodossa annettu ilmoitus kohdassa 1 mainittuja yhteystietoja käyttäen (esim. sähköpostitse tai kirjeitse).

4. Evästeet
Evästeiden hyväksyminen ei ole edellytys verkkosivustomme käyttämiseen.

4.1 Mitä ovat evästeet?
Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka tallentuvat asiakkaan laitteen muistiin ja välittävät tietyt asetukset ja tiedot järjestelmäämme asiakkaan käyttämän selaimen avulla. Periaatteessa evästeitä on olemassa kahdenlaisia: nk. istuntoevästeitä, jotka katoavat, kun selain suljetaan, ja väliaikaisia ja pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneelle pitkäaikaisesti tai rajoittamattomaksi ajaksi. Tällaiset tallentuneet tiedostot auttavat meitä muokkaamaan verkkosivustoamme asiakkaille sopiviksi ja helpottavat asiakkaiden verkkosivuston käyttöä esimerkiksi siten, että tietyt tiedot säilyvät tallennettuina, jolloin niitä ei tarvitse syöttää jatkuvasti uudelleen.

4.2 Mitä evästeitä tspe.fi -verkkosivu käyttää?
Suurin osa käyttämistämme evästeistä katoaa kiintolevyltä automaattisesti selainistunnon päätyttyä (istunnon lopussa). Tästä syystä niitä kutsutaan myös istuntoevästeiksi. Lisäksi käytämme evästeitä, jotka jäävät asiakkaan kiintolevylle. Seuraavalla kerralla järjestelmä tunnistaa automaattisesti, että asiakas on jo käynyt verkkosivustollamme ja käyttänyt tiettyjä tietoja ja asetuksia. Nämä väliaikaiset tai pysyvät evästeet (käyttöikä vaihtelee kuukaudesta viiteen vuoteen) tallentuvat asiakkaan kiintolevylle ja katoavat itsestään määritetyn ajan kuluttua. Erityisesti näiden evästeiden avulla pystymme muokkaamaan tarjonnastamme käyttäjäystävällisemmän, tehokkaamman ja turvallisemmman. Näiden tiedostojen perusteella on mahdollista näyttää asiakkaalle tämän kiinnostuksen kohteisiin perustuvia tietoja verkkosivustolla. Tällaisten evästeiden nimenomaisena tarkoituksena on siis mukauttaa tarjontamme asiakkaan toiveiden mukaisesti ja tehdä verkkosivustomme selaamisesta mahdollisimman miellyttävää.

4.3 Mitä tietoja evästeisiin tallentuu?
tspe.fi -verkkosivun käyttämiin evästeisiin tallentuu ainoastaan pseudonymisoituja tietoja. Evästeiden aktivoitumisen hetkellä niille määritetään tunnistenumero. Asiakkaan henkilötietoja ei liitetä tähän tunnistenumeroon. Asiakkaan nimi, IP-osoite ja muut vastaavat tiedot, joiden perusteella voitaisiin tunnistaa suoraan evästeen ja asiakkaan välinen yhteys, eivät tallennu evästeisiin. Evästetekniikan pohjalta saamme pelkästään pseudonymisoituja tietoja esimerkiksi siitä, millä sivuilla asiakas on käynyt, mitä sivuja hän on katsellut jne.

4.4. Sivustokohtainen kohdistaminen
tspe.fi -verkkosivustoilla kerätään evästetekniikalla tietoja mainosten ja koko verkkotarjonnan optimoimiseksi. Näitä tietoja ei käytetä asiakkaan tunnistamiseksi henkilökohtaisesti, vaan niiden ainoana tarkoituksena on auttaa sivustojemme käytön kartoituksessa epäsuoriin tunnistetietoihin perustuen. Mainitulla tekniikalla pystymme tuottamaan mainoksia ja/tai esittelemään palveluja, joiden sisältö perustuu napsautusanalyysistä saatuihin tuloksiin. Tavoitteemme on tällöin luoda tarjontamme asiakkaalle mahdollisimman kiinnostavaksi ja tuoda näkyviin mainos, joka vastaa asiakkaan mielenkiinnon kohteita.

4.5 Kolmansien osapuolten evästeet tspe.fi -verkkosivulla
tspe.fi -verkkosivu käyttää muutamia mainosyrityksiä, jotka auttavat muokkaamaan sen internettarjontaa ja verkkosivustoa asiakkaille entistä mielenkiintoisemmaksi. Tästä johtuen asiakkaan kiintolevylle tallentuu myös kumppaniyhtiöiden evästeitä verkkosivustolla käynnin yhteydessä. Ne ovat väliaikaisia tai pysyviä evästeitä, jotka katoavat automaattisesti määritetyn ajan kuluttua. Nämä väliaikaiset tai pysyvät evästeet (käyttöikä vaihtelee 14 päivästä kymmeneen vuoteen) tallentuvat kiintolevylle ja katoavat itsestään määritetyn ajan kuluttua. Myös kumppaniyhtiöidemme evästeet sisältävät ainoastaan pseudonymisoituja, useimmiten jopa nimettömiä tietoja. Tällaiset tiedot voivat liittyä asiakkaan katselemiin tuotteisiin. 

4.6. Uudelleenkohdistaminen
Käytämme verkkosivustoillamme nk. uudelleenkohdistustekniikkaa. Tämän tekniikan avulla pystytään kohdistamaan tuotteistamme kiinnostuneille asiakkaille mainoksia myös yrityskumppaniemme verkkosivustoilla.

Tällaisten mainosten näyttäminen kumppaniyhtiöidemme verkkosivustoilla tapahtuu evästetekniikan sekä verkon käyttäjän aikaisemman käyttäytymisen analysoinnin pohjalta. Tällainen mainonta tapahtuu täysin epäsuoriin tunnistetietoihin perustuen, pseudonyymisti.

Evästeet tallentuvat verkkosivustomme käytön yhteydessä, ja niiden avulla kerätään, tallennetaan ja käytetään asiakkaan käyttötietoja. Asiakkaan tiedot säilyvät edelleen tallennettuina selainistunnon päätyttyä, ja ne voidaan hakea esiin esimerkiksi seuraavan verkkosivustolla käynnin aikana.

4.7 Miten evästeiden tallentumisen voi estää?
Voit hallita ja/tai poistaa evästeitä vapaasti. Ohjeita löytyy osoitteesta aboutcookies.org. Voit poistaa kaikki tietokoneellasi olevat evästeet ja useimmat selaimet voi asettaa torjumaan ne kokonaan. Muista kuitenkin, että jos torjut evästeet, joudut määrittämään tietyt asetukset aina uudestaan sivustolle palatessasi. Saattaa myös olla, että et voi käyttää joitakin sivustolla olevia palveluja ja toimintoja.

Jos haluat hyväksyä ainoastaan tspe.fi -verkkosivun evästeet, mutta et muiden palveluntarjoajien tai yrityskumppaniemme evästeitä, voit valita selaimesta asetuksen “Estä kolmansien tahojen evästeet”.

5. Lokitiedot
Aina kun tspe.fi -verkkosivu avataan, kulloisenkin verkkoselaimen kautta välittyy ja tallentuu käyttötietoja protokollatiedostoihin, niin kutsuttuihin palvelimen lokitiedostoihin. Tällöin tallentuvat tietueet sisältävät seuraavat tiedot: sivuston avaamisen päivämäärä ja kellonaika, avatun sivun nimi, IP-osoite, viite-URL (alkuperäinen URL, josta on siirrytty tälle verkkosivustolle), siirretty tietomäärä sekä käytössä olevan selaimen tuote- ja versiotiedot.

Arvioimme tällaisia lokitiedostojen tietueita kehittääksemme tspe.fi -verkkosivuja edelleen, muokataksemme siitä entistä käyttäjäystävällisemmän, löytääksemme ja korjataksemme virheet nopeammin ja hallitaksemme palvelinkapasiteettejamme. Samalla käytämme lokitiedostojen tietueita suojataksemme tspe.fi -verkkosivuja hyökkäyksiltä, esimerkiksi hajautetuilta palvelunestohyökkäyksiltä, joiden tarkoituksena on estää verkkokauppamme käyttö liiallisella tiedustelumäärällä.

6. Henkilötietojen käsittelijät
Asiakastietoihin on pääsy vain tspe.fi:n omilla työntekijöillä ja henkilökuntamme on velvoitettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti. Kukin henkilökunnastamme näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

7. Kuinka kauan tietojani säilytetään?
Säilytämme henkilötietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida tspe.fi -verkkosivujen järjestelmistä. Poisto ja anonymisointi-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja henkilötietoja.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei.
Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi.

8. Turvallinen tiedonsiirto
Asiakkaidemme henkilötiedot välitetään turvallisesti salattuina. Tämä koskee sekä tilaus- että sisäänkirjautumistietoja. Käytämme tähän tarkoitukseen SSL-koodausjärjestelmää (Secure Socket Layer).

Lisäksi olemme suojanneet verkkosivustomme ja muut järjestelmämme teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä asiakkaiden tietojen katoamista, tuhoutumista, väärinkäyttöä, muuttamista ja valtuuttamattomien henkilöiden toimesta tapahtuvaa levittämistä vastaan.

Yhteystiedot